fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na fanpage Viup (dalej jako Fanpage)  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:  

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych jest spółka Ari-taxi 2 Sp. z o.o., z siedzibą w JÓZEFA CHŁOPICKIEGO 10, 71-204 SZCZECIN, NIP: 8522665197. Z Administratorem fanpage można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres lub na adres email: rekrutacja@viup.pl. 

Kategorie Danych Osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dostępny na fanpageu formularz ewentualnie oraz komunikator messenger.  Wymagamy następujących danych osobowych: imię, nazwisko (opcjonalnie) (podane przez Ciebie na profilu Facebookowym) oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu oraz adres e-mail. 

W przypadku zawarcia umowy na usługi zostaniesz poproszony o dane niezbędne do zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków prawnych zawierającym odrębną klauzulę informacyjną. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych oraz okres przetwarzania danych osobowych 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz przez podany poniżej okres czasu: 

 1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest:
  1. podjęcie kontaktu oraz prowadzenia komunikacji w tym obsługi wszelkiego rodzaju zgłoszeń lub zapytań; 
  2. ochrona przed roszczeniami, w sytuacji gdy działanie Użytkownika lub Administratora fanpage’a może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych;  
  3. w przypadku wejścia na stronę fanpage’a z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych, w celu dokonywania analizy sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej fanpage’a, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji “Ciasteczka); podstawą tak przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie prawnie uzasadniony interes administratora; 
 2. zapisania się na newsletter – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie umowa o świadczenie usługi newsletter lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia; 
 3. zapytania o ofertę handlową Viup dot. przewozów taksówkarskich, zgłoszeń o pracę i innych usług – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, a mianowicie Twoja zgoda; szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ofertą Viup znajduje się poniżej;
 4. dodania komentarza do postów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a mianowicie Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza; 
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody informujemy, że skorzystanie z formularza lub komunikatora dostępnego na Facebooku jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w powyżej wskazanym celach (tzw. zgoda dorozumiana przez działanie potwierdzające);

Okres przechowywania danych osobowych

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:  

 1. w związku z podjęta komunikacją – do momentu udzielenia odpowiedzi/zakończenia kontaktu; 
 2. w związku z ochroną przed ewentualnymi roszczeniami – do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;  
 3. w związku z prowadzeniem działań analitycznych – do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora fanpage, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania;  
 4. w związku z wysyłką newsletteru – do momentu wypisania się z newsletteru;  
 5. w związku z dodawaniem komentarza do postów- do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody; 

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora fanpage, jak hosting, usługi IT, obsługa Fanpage.  

Skutek niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji powyżej wskazanych celów przetwarzania. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie:  

 1. w związku z podjęta komunikacją – brak możliwości udzielenia odpowiedzi;  
 2. w związku z ochroną przed ewentualnymi roszczeniami – brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
 3. w związku z prowadzeniem działań analitycznych – nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Fanpage w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością;  
 4. w związku z wysyłką newsletteru – brak możliwości zapisania się na newsletter; 
 5. w związku z dodawaniem komentarza do postów – brak możliwości dodania komentarza.  

Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich.  

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:  

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),  
 2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),  
 3. usunięcia danych, o ile nie zachodzą żadne wyłączenia do realizacji tego prawa (art. 17 RODO),  
 4. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że
  1. dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia 
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu 
  3. dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), 
 5. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO), 
 6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO). 

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Profilowanie

W ramach Fanpage jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.  

Pliki cookies

Fanpage, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji fanpage. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości. Fanpage wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. 

Przetwarzanie danych przez Facebooka

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).  

Postanowienia końcowe

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora fanpage w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator fanpage poinformuje o zmianie polityki prywatności. Polityka prywatności obowiązuje od 28.04.2023 r.